Местни избори 2023

Добри Ганчев Кехайов (1 април 1878 – 26 февруари 1879 г.)

Първи стъпки във възстановяване на градската управа и града. Решават се проблемите по настаняването на руските войски и устройството на руските болници, настаняване на бежанците от околните села и Стара Загора, запазването и стопанисването на изоставените турски имоти, хигиенизирането на града, събиране на статистически данни за населението и др. Въвежда се практиката за отдаване под наем на дюкяни, лозя, розови градини, воденици и др. п. Описват се земите в града и околията, прави се проучване за събираемостта на данъците, на отделни заседания се актуализират отделни данъци – напр. десятъка за сеното и трендафилите, въвеждат се различни местни такси – за лов, за строеж на здания, за правопродаване, за извършване на търговска дейност и глоби за нарушения на разни наредби. Организират се различни избори за всички учреждения, създадени от руската администрация. Раздават се помощи на бедните по изрично съставени регистри, въвежда се контрол върху цените на храни от първа необходимост с цел по-евтина прехрана на населението. Именуват се улиците на града, главната улица е постлана с каменна настилка /калдъръм/. Решено е да се поставят фенери за осветление на улиците, назначават се нощни пазачи, засилена е градската полиция, която е на подчинение на съвета. Кехайов дарява дворни места и къщата си, заедно с парична сума, за учредяване на фондове за построяване на амбулатория и училище.

публ. на .. г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220