Отдаване под наем на плувен басейн в СОУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2198/30.09.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общински обекти: с позиция 58 от приложение 8 на Годишната програма плувен басейн, находящ се в сграда блок “Д” в СОУ “Екзарх Антим І” в кв. 214 с пл. № 1234 по план на гр. Казанлък с обща площ от 486 кв.м. в т.ч. / зала плувен басейн 300,00 кв.м., фитнес и сауна 26,00 кв.м., съблекалня и баня жени 48,00 кв.м., каса и коридор 19,00 кв.м., баня и съблекалня мъже 38,00 кв.м. и помещение за масажи на ниво сутерен с площ от 55 кв.м. със санитарен възел/ с начален месечен наем в размер на 845,00,00 лв.без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  30.10.2013 г. от 12,00 часа за в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 06.11.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12,30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 01.10.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220