Димитър Папазов (26 февр. 1879 – 9 февр. 1880 г.)

Представител на Народнолиберална партия. Слага началото на действително общинско самоуправление. Градският съвет се избира от населението, а не от махленските кметове и стареи. Той взима решение за откриване на градска аптека и градска болница, като аптеката започва да функционира на 29 март 1879 г. Нивелира се градския площад, насипват се и се постилат с калдъръм редица улици. За покриване на част от тези извънредни разходи се взема решение да се въведе допълнителен налог във всички махали. Взима се решение, че никой не може да строи или ремонтира здание без изричното разрешение на съвета На 11 юли 1879 г . се избират училищни настоятели, които работят в тясна координация с градския съвет, контролират дейността на училищата, назначават учители, лобират за издръжката и на турските и еврейски училища. На 6 февруари 1880 г. се провеждат първите общински избори, съгласно които градът е разделен на девет отдела, избран е Градски съвет от девет члена с представители от всеки избирателен район..

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378