Местни избори 2023

Никола Самев (9 февр. 1880 – 15 апр. 1883 г. и 11 окт. 1890 – 28 септ. 1896 г.)

/кмет четири мандата – 9 години/
За първи път е гласуван общински бюджет за финансовата 1880/81 г. Променят се редица данъци, а някои се отхвърлят като незаконосъобразни. Въвеждат се редица икономии от заплати на помощниците на кмета. Всичко това довежда до стабилизиране на бюджета. Най-голямото перо е отделено за благоустрояването на града. Приема се план за възстановяване на изгорялата през войната чаршия, изработен от инженер Либор Байер, а от 1880 г. общината за първи път поема поддържането на обществените чешми. През 1890 г. е построена първата болница в града и са възстановени опожарените църкви и манастир. Поставя се основата на Пожарната команда. Започва изгражданетс на паркове и градини в града. Прави се много и по залесяването на градската кория – югозападно от града към река Тунджа. Възстановява се общинската собственост върху заграбени мери, въвежда се категоризация на ползваните земеделски земи. Общината поема грижите за просветното дело, по санитарната и лечебна част. На 12 юли 1882 г. се взема решение за построяване на новата сграда на Казанлъшкото педагогическо училище. През 1882 г. е открит тридневен панаир за едър добитък, с което се възстановяват стари търговски традиции. Постепенно панаирът става популярен и освен през пролетта, и от 1899 г. започва да се провежда и през есента.

публ. на .. г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220