отдаване под наем на общински имоти

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2397/30.10.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на :

Обект „А” - с позиция 25 от приложение 8 на Годишната програма помещение № 32 за услуги и производство, находящо се на ул. “Старозагорска” № 40, в кв. 420, парцел ІІІ по план на гр. Казанлък с обща площ от 31,60 кв.м. с начален месечен наем в размер на  76,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект „Б” - с позиция 27 от приложение 8 на Годишната програма помещение № 18 Б за услуги и производство, находящо се на ул. “Старозагорска” № 40, в кв. 420, парцел ІІІ по план на гр. Казанлък с обща площ от 26,95 кв.м. с начален месечен наем в размер на  65,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект „В” - с позиция 26 от приложение 8 на Годишната програма помещение № 18 А за услуги и производство, находящо се на ул. “Старозагорска” № 40, в кв. 420, парцел ІІІ по план на гр. Казанлък с обща площ от 21,72 кв.м. с начален месечен наем в размер на  53,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект „Г” - с позиция 28 от приложение 8 на Годишната програма стоматологичен кабинет в здравна служба с. Розово с обща площ от 39,49 кв.м. /  в т. ч. 26,01 кв.м стоматологичен кабинет и по 1/3 част от санитарен възел и коридор/ с начален месечен наем в размер на  31,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект „Д” – с позиция 19 от приложение 9 на Годишната програма стая на приземен етаж за радиотехнически съоръжения, находяща се в сградата на здравна служба с. Хаджидимитрово с обща площ от 7,50 кв.м. с начален месечен наем в размер на  38,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  26.11.2013 г. от 11,00 часа за обект “А” от 11,10 часа за обект „Б” от 11,20 часа за обект В, от 11,30 часа за обект Г и в 11,40 часа за обект “Д” в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 03.12.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220