Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г.

Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г.


Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2016 година


Годдишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2017 година


Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2018 година


Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014 - 2020г.


Годишен доклад за 2015 година за наблюдение на изпълнението на Oбщинския план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година


Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2014 година


Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Казанлък 2014 – 2020 година

публ. на 22.02.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220