Минчо Стоев (15 юни 1899 – 7 юли 1902 г.)

Открива се есенен панаир в града, който става ежегоден. През 1899 г. е изготвен третият благоустройствен план на града. През 1901 г. Петър Топузов поставя началото на музей „Искра” и Художествената галерия.Започват да функционират Безплатните детски ученически трапезарии.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378