Парк „Розариум“ – на финалната права

Ремонтът и обновяването на емблематичните паркове „Розариум“ и „Тюлбето“ в Казанлък са във фазата на довършителните дейности.  В двата парка се реализира проектът на Община Казанлък „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие“. Проектът включва обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум“ и парк „Тюлбето“ и свързваща ги велоалея“. Стойността му е 4 707 486,96 лв. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) по ОП „Регионално развитие“. 85% от стойността на проекта са от  ЕФРР, 10% - от държавния бюджет на Р България, и 5% (235 374 лв.) са собствени средства от бюджета на Община Казанлък.

Парк „Розариум“ впечатлява с напълно обновената си визия, която се характеризира с простор, с изобилие от зеленина и цветни кътове, с арки, по които ще се увиват

катерливи (влачещи) рози, с алеи за отдих, разходка и игри на децата. Съгласно дейностите по проекта с нова визия са 4-те входа на парка, включваща светлинно оформление, красиви водни елементи и атрактивно осветени входни тории. Алейната мрежа е обновена, фонтанът ще носи хладина в парковото пространство през лятото, а вечер ще радва със светлинни ефекти.  Красиво подредени пейки и беседки правят отдиха още по-приятен. Изцяло обновени са детските площадки и влизат в режим на проверка и лицензиране. Изградени са автоматизирани поливни системи, осветлението в целия парк е ново и ефектно.

В момента се възстановява околната среда, възстановяват се участъците от улиците, които минават покрай парка, прави се оглед на всички изпълнени елементи и дейности и се формулират допълнителни изисквания или се дообработват участъци и детайли, където това е необходимо.

публ. на 25.07.2014 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220