Константин Т. Бозвелиев (16.10.1908- 24.09.1911)

През 1908 г. изборите са спечелени от коалиция от четири партии - Народна, Прогресивно-либерална, Социалдемократическа и Радикална. Бозвелиев започва усилена дейност по паркоустройството на общината. Залесява се хълм „Тюлбето”, местността пред минералните бани в с. Овощник, обсъжда се идея за нов градски парк. Започват да се строят нови училищни сгради. През този мандат се учредява Казанлъшката популярна банка. Самият кмет - известен общественик, политик, представител на БРСДП /ш.с./ взима активно участие в редактирането на вестницете „Казанлъшки градски общински вестник” и „Светлина”, съдейства за преодоляване на кризата в Ученолюбива дружина „Искра”.

публ. на .. г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220