Скаутски лагер ,,Паниците“ 2014 г.

През месец юли 2014 г. се проведе младежката инициатива  ,,Скаутски лагер Паниците“ - ежегоден обучителен лагер за придобиване на скаутски умения и привличане на нови членове. Инициативата бе подкрепена от Община Казанлък и е част от Младежки календар за 2014 г. На лагера присъстваха обучители от местното сдружение на скаутите,  както и председателя на НОСБ г-жа Росица Жекова, която взема участие за втора поредна година.

 Идеята на инициативата е учениците и младежите, взели участие,  да опознаят света на скаутството, да продобият нови знания и умения за живот в гората и в екстремни условия, както и да станат членове на Национална организация на скаутите в България. Такава инициатива бе осъществена и през 2012 и 2013 г. и досега има голям интерес от страна на учениците.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220