ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР И ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО В КВ. 35А И КВ.36 НА С.ЕНИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  14.11. 2014г.

 

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява, че е изработен проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация и план за улична регулация за квартали 35А и 36А по плана на с.Енина, Община Казанлък с предвиждане за :

1.  Премахване на улична регулация между о.т.80б и 80в.

2. Обединяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-3144 в квартал 35А и УПИ III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII в кв.36А и реална част от улица между о.т. 80б и 80 в в размер на 477 кв.м в общ УПИ с проектен номер ХIV-3152 в кв.36А, а проектната площ се определя на 13849 кв.м.

3. Заличаване на  квартал 35А и променяне номера на УПИ I-3144 в квартал 35А в УПИ ХIV-3152 в квартал 36А.

Съобщението е публикувано в Държавен вестник бр. 87 от 21.10.2014г.

 

/П/ инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

Зам.кмет на  Община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220