Стефан Ив. Папазов (10.04.1922 - 9.03.1923)

През 1922 г. се взема решение новопроектираните квартали в северната част на града да бъдат дадени за заселване на бежанци и малоимотни граждани - протокол от 27 октомври същата година. Открива се ж.п. отсечката Казанлък – Тулово, която включва града в националната ж.п. мрежа.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378