Местни избори 2023

Петко М. Райнов (27.03.1926 - 10.02.1929 - 14.02.1932 )

Представител на Демократически сговор. Утвърждава се нов градоустройствен план. Определят се чаршийските улици, въвежда се изискването предприятията да се строят само в индустриалните зони, коригира се градския водопровод, шосират се главните улици на Казанлък, поставят се бордюри от гранитен камък на тротоарите със средства на общината и гражданите, започва ремонт на централния градски площад „ Цар Борис III”. Създава се комитет с изричен устав за благоустройството и разхубавяването на града. В дейността на комитета е предвидено и запазването на стари и ценни исторически сгради, поставянето на паметни плочи, разширяването на съобщителните средства, дори и грижата по поддръжката на чистотата и комфорта в гостилниците и хотелите на града. Отпускат се 25 дка общинска земя на българо-френско акционерно дружество за производство на коприна. Пуска се в експлоатация производството на фабрика „България”- конци и прежди от памук. От 1926 г. започва да функционира летището и аеропланното училище в града. В този мандат се произвеждат първите семолети на фабрика „Капрони”. В центъра на града се построява покрит пазар – „Хали ”, със заем в размер на 1 500 000 лв. от Популярна банка. Подписва се договор между общината и електрическо акционерно дружество „Победа”, представено от Генчо Стайнов, касаещ електрификацията на града при запазени цени на електричеството за улично, жилищно осветление и това на заведенията. Учередява се Търговска банка. Социалната комисия при общината актуализира списъците на бедните, разглежда въпроса за оземляването на бежанците и безимотните. Общинското ръководство приема правилник за общинска санитарна служба, поема издръжката на общинската градска лечебница и персонала и. Открива се трета, общинска аптека в града -12.10.1930 г. Общината подпомага създаденото през 1928 г. Стопанско девическо училище в Казанлък.

публ. на .. г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220