ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН “ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ“ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл.127 ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията:

РЕШЕНИЕ
№ 1239
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията за ОУП в чл.15-чл.34 от Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,

Р Е Ш И:

Одобрява Общ устройствен план на територията с изявено културно - историческо наследство „Долината на тракийските владетели“, община Казанлък, с обхват землищата на: западната част от землището гр. Казанлък, част от  землището на гр. Шипка, част от  землището на гр.Крън,  част от  землището на с. Енина,  с. Шейново, част от землището на с.Ясеново, с. Хаджи Димитрово, част от землището на с.Голямо Дряново, с.Дунавци, с.Копринка, с. Бузовград.

 

Председател на ОбС Казанлък /п/

Н. Златанов

  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
публ. на 16.03.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220