ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПЛАНА СЕЛО ЧЕРГАНОВО

 

ДO ТОДОР ДИМИТРОВ ДИЧЕВ

УЛ. „МАРИЦА“ № 7

С.ЧЕРГАНОВО

ДО МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОКОЕВА

УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ № 1, ВХ.А, ЕТ.3, АП.8

ГР.СИЛИСТРА

ДО ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА МИЛЕВА

УЛ. „АВГУСТА ТРАЯНА“ № 70, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.7

ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „Стопанска постройка"

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

            Община Казанлък на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена скица с виза за проектиране в УПИ IV-155, кв.35 по плана на  с.Черганово с искане за строеж на „Стопанска постройка“ на общата Ви граница.

         Визата подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Приложение:

  1. Скица с виза за проектиране № 205 / 04.02.2015г.

С уважение,

ИВЕЛИН НЕДЯЛКОВ

Гл. архитект на Община Казанлък

  Изтегли Документ
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220