Откриване на младежки офис в Младежки дом гр. Казанлък 2015 г.

В събота 21.02.2015 г.  в гр. Казанлък официално бе открит Младежки офис в изцяло обновената сграда на Младежки дом. На откриването присъстваха над 100 младежи, които в часовете между 14.30 и 18.30 ч. се включиха в предварително организираните 18 игри и мероприятия в Младежки дом. На разположение на младите хора вече е оборудвана зала с всички технически средства, нужни за организиране на инициативи, проекти и обучения, обособено като ,,споделено работно място“, където Младежки общински съвет провежда своите ежеседмични заседания и обсъжда инициативите от Младежкия календар на Община Казанлък.

Втората оборудвана зала е семинарната зала, която разполага с висококачествен проектор, екран и озвучаване, които могат да се използват в широк кръг от дейности- от обучения, презентации и семинари до кинопрожекции и други дейности от масов характер. Целта е центърът да се превърне в притегателно място за младежи с идеи, знания, умения и желание за работа по съвместни проекти.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220