Инициатива на Младежки общински съвет и МКБППМН 2015 г.

На 26 март 2015 г. с подкрепата на Община Казанлък се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществени възпитатели и  Младежки общински съвет- Казанлък.  Инициативата е част от Работна карта във връзка с ,,Превенция на детската престъпност на територията на община Казанлък, обслужвана от РУП-Казанлък за 2015 г.“.

Членове на Младежкия общински съвет посетиха ОУ ,,Антон Страшимиров“, което се намира в ромската махала, където няколко часа заедно с учениците от училището проведоха инициатива по повод предстоящите Великденски празници. Младежите и децата заедно украсяваха яйца, след което бе проведено оценяване и младежите от МОС наградиха учениците, изработили най-красивите великденски яйца. Паралелно с  това младежите и учениците дискутираха различни теми, засягащи тяхното образование и важността от посещаване на учебните часове.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220