ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПЛАНА СЕЛО ЕНИНА

ДO

СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ВЛАСЕВА

УЛ. „АНАСТАСИЯ ТОШЕВА“ № 12

С.ЕНИНА

КОПИЕ ДО

МИНЧО БОНЕВ МУЕРОВ

УЛ. „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ № 8

ГР.КАЗАНЛЪК

Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „Гараж“

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

           Община Казанлък на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена скица с виза за проектиране в УПИ XX-265, кв.68 по плана на с.Енина с искане за строеж на „Гараж“ на общата Ви граница.

            Визата подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Приложение:

  1. Скица с виза за проектиране № 1955 / 12.12.2014г.
  2. Копие от ЗП одобрен със Заповед № 1303 / 23.12.2010г

С уважение,

ИВЕЛИН НЕДЯЛКОВ

Гл. архитект на Община Казанлък

  Изтегли Документ
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220