Местни избори 2023

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Общественият посредник на община Казанлък съвместно със Съвета на Адвокатска  колегия Стара Загора в рамките на кампанията на Колегията по повод  Деня на Българската конституция  обявяват 16 април 2015г. за Ден на „отворените “ врати.

На 16/04/2015г. /четвъртък/ от  09:00ч. до 15:00ч. в приемната на обществения посредник, намираща се на бул.“Ал.Батенберг“4, ет.3 /сградата на Данъчното/, адвокати от гр.Казанлък –членове  на Адвокатска колегия – Ст.Загора  ще се срещнат с граждани по предварително обявен график:

09:00-10:00        адв.Красимира Горунска                                         

                               Член на Дисциплинарния съд

                            на АК-Ст.Загора

 

10:00-12:00        адв.Моника Динева-                                  наказателни и административни дела,

             член на Съвета на АК –Ст.Загора          обществени поръчки

 

11:00-13:00        адв.Надя Минчева                                       граждански, облигационни дела,

                                                                                                        трудови и служебни правоотношения

 

12:00-14:00        адв.Гергана Атанасова                               трудово,административно-

                                                                                                         наказателно,семейно,вещно право

 

14:00-15:00        адв.Недялка Глушкова                              Имотни проблеми

 

Инициативата се осъществява и с подкрепата на адв.Милка Кърпачева-Председател на Дисциплинарния съд при АК-Ст.Загора.

публ. на 14.04.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220