Кою Ковачев (октомври 1944- март 1951 )

Адвокат.
Мандатът му е продължаван няколко пъти. От 1947 г. в общината има двама помощник кметове. Основните усилия на новата власт са насочени към благоустрояване и хигиенизиране на града и селата. В периода 1945-1948 г. се павират площад „Свобода” и основните улици в Казанлък. Започва се изграждането на нова градска водопроводна и канализационна мрежа. Правят се първите сондажи в местността „Енински ливади” за получаване на допълнителни количества питейна вода за града и са построени обществени чешми. През 1945 г. започва изработването на Градоустрйствен план на Казанлък от арх. Сиромахов. Изработва се 3-годишен благоустройствен план на града за периода 1946-1948 г.През 1945 г. се създава ТПК „Единство”. През 1946-1947 г. към Общината са образувани няколко стопански предприятия: Млечна централа, Месоцентрала, Предприятие хотел с ресторант „Балкан”. Те са със смесено участие на РКС „Популярна банка” и на кооперации. През 1946 г. е разкрито специализирано Акушеро-гинекологично отделение към местната болница. Пак през същата година се закупува скъпо струваща рентгенова апаратура и започват регулярни прегледи на пациентите. На 23 март 1947 г. започва строителството на Хидровъзел „Георги Димитров”. На 23 декември 1947 г. е открито заводското училище към Военната фабрика, днес „Арсенал” АД. През 1948 г. се създава производството на нареченото по-късно ДИП „Първи май” предприятие. През 1949 г. е приет окончателния кадастрален план, а от 1950 г. започва изготвянето и на регулационен план. Приет е план за строителство и благоустрояване за периода 1949-1953 г. През 1948 г. започва строежът на първата баскетболна площадка в града и се провежда първият баскетболен мач. На 18 май 1948 г. със съдействието на общината е създадено културно- просветно дружество на циганите в Казанлък. От 1950 г. датира идеята в града да се открие регионален клон на ДЗИ.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220