Интерактивна постановка на МОС за децата от ЦНСТ и младежите от ЗЖ в гр.Казанлък

На 29 април 2015 г. в сградата на Младежки дом гр. Казанлък, Младежки общински съвет и Румен Сомов, ръководител на театрално студио ,,Юнайтед авангард артист“, проведоха истински забавен празник за децата и младежите от  Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище в гр. Казанлък, разкрити по проект ,,Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“, финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Инициативата премина под формата на интерактивна постановка, в която бяха провлечени да участват  децата и младежите от ЗЖ и ЦНСТ, а в ролята на аниматори бяха  членовете на Младежки общински съвет- Казанлък. Постановката допринесе за създаване на нови приятелства между младежите от МОС-Казанлък и децата и младежите от новите социални услуги. Инициативата е част от дейностите на Младежки общински съвет-Казанлък за постигане на социализация и интеграция на деца и младежи в неравностойно положение и посока за развитие към инициативи за толерантност и взаимопомощ.

Инициативата е финансирана от Община Казанлък и е част от Младежкия календар за 2015 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220