Удостоверение за имот, че не е общинска собственост и заверяване на молба декларация за имота

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за имот, че не е общинска собственост и заверяване на молба декларация за имота

 

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

ГПК – чл. 587 ал.2

 Необходими за изпълнение на услугата документи: 

1.      Заявление по образец;

2.      Молба –Декларация – 2 броя;

3.      Копие от скица на имота;

4.      Документ за платена такса.

Такса:   10лв.

Срок: 7 дни

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378