Деню Аврамов (април 1951 – декември 1952 г.)

От 1951 г. приоритет в строителната програма се дава на строителството на жилища. Започва построяването на 4000 м водопроводни тръби в града, за водоснабдяване на отделните райони. В началото на 1952 г. Градски народен съвет приема осемгодишен план за капитално строителство за годините 1952-1960, който приоритетно разрешава окончателно въпроса с градския водопровод, построяване на 350 жилища, поставяне на паваж и прокарване на улично осветление. През 1951 г. в Казанлък се разкрива Санитарно- противоепидемична част.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220