Ден на предизвикателството 2015 г.

На 16 май се проведе ,,Нощ на музеите“, чиято програма бе разнообразена с младежки събития през целия ден. Вечерта на поляната зад ,,Тракийска гробница“ в парк ,,Тюлбето“ младежи обособиха ,,младежки кът“ с хамаци, въжена линия, въздушна йога, казанлъшка музикална група изнесе концерт в амфитеатъра зад ,,Тракийска гробница“, а след това бяха прожектирани филми, под формата на ,,лятно кино“.

На 17 май по повод Деня на предизвикателството се проведе забавна инициатива в парк ,,Тюлбето“, подкрепена от Община Казанлък и проведена със съдействието на Местната комисия за борба с противообществени прояви на  малолетни и непълнолетни. На специално изградена  стена за катерене, Алпийски туристически клуб Казанлък обучаваше всички участници в събитието - деца, ученици, младежи с противообществени прояви и младежи от Младежки общински съвет – Казанлък. Всички участници се забавляваха в неделния ден при засилен интерес към този спорт и някои от тях заявиха, че искат да продължат да се занимават със спортно катерене. Инициативата е продължение на редица дейности на Община Казанлък и МКБППМН за приобщаване на непълнолетни правонарушители към социалния и културен живот на общината.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220