Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88 ал.1;

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

1.   Искане по образец;

2.   Документ за самоличност.

Видове услуги – Срок – Такса:

1.  Обикновена – срок 7дни     – такса 2 лв.;

2.   Експресна   - срок 24 часа    – такса  6 лв.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220