Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентен данък

 Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

 Необходими за изпълнение на услугата документи: 

1.  Искане по образец;

2.     Нотариално заверено пълномощно- при необходимост;

3.       Съдебно удостоверение- при необходимост;

4.       Удостоверение  от административен орган, водещ административното производство- при необходимост;

5.      Удостоверение от съда като досъдебен орган- при необходимост;

6.     Иницииращ документ/акт- при необходимост.

Видове услуги – Срок – Такса:

1.  Обикновена – срок 7дни     – такса 2 лв.;

2.  Бърза            - срок 3 дни    –  такса  4 лв.;

3.  Експресна   - срок 24 часа    – такса  6лв.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220