Петко Влаев (април 1959 – юни 1962 г.)

Икономист.
Направени са сериозни капиталовложения в стоителството, особено жилищното, строят се обществени сгради и детски заведения. Прокарва се улично осветление и улична канализационна мрежа. През 1959 г. е създаден музей „Цвятко Радойнов”. 1960 г. - отваря врати нова детска градина „Юрий Гагарин”. През 1961 г., на 8 януари, е открита новопостроената сграда на болницата, в която са разкрити нови отделения. След изборите през февруари 1962 г. към Градски общински народен съвет Казанлък се присъединяват селата Овощник, Черганово и Копринка.От 9 февруари 1962 г. започва да функционира НИТИ.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220