На празника на гр. Шипка беше открита спортна площадка 2015 г.

Заместник –кметът на община Казанлък Лилия Цонкова поздрави жителите на  Шипка с празника на града. Част от празничните прояви беше откриването на фитнес площадка, която се изгради по идея на Дамски клуб-Шипка и с подкрепата на Младежки общински съвет- Инициативата е осъществена с финансовата подкрепа на Община Казанлък и с доброволния труд на младите хора от Младежкия съвет и млади доброволци  от Шипка.  Площадката е изградена на центъра на град Шипка и ще предоставя възможност за спортуване на младите, като има поставени и пейки за отдих.  Лентата беше прерязана от младежи от Младежки общински съвет и град Шипка. Лилия Цонкова призова младежите да я опазват, поддържат и ползват със хъс  и желание за развитие.

публ. на 24.08.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220