На 3 септември 2015 г. ще се проведе церемония по официално откриване на ГПСОВ - Казанлък в рамките на „Интегриран воден проект на Община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“

           На 03 септември 2015 г. от 17:00 часа на площадката на ГПСОВ – Казанлък ще се проведе церемония по официално откриване на ГПСОВ - Казанлък в рамките на най-мащабния проект на Община Казанлък - Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“.

            На официалната церемония ще присъстват Министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов, Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, народни представители, Управителя на „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора, представители на РИОСВ гр. Стара Загора, на общинската управа и изпълнители по проекта.

            Община Казанлък е бенефициент по проект Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 695 646,07 лв., от които: 1 135 181,30 лв. собствен принос на Община Казанлък, 187 600,00 лв. по проект за техническа помощ финансиран от ОПОС и 3 712 681,20 лв. възстановимо от НАП ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 660 183,57 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд 14 128 146,86 лв. и национално съфинансиране 3 532 036,71 лв., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С026/08.08.2012 г.

            “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ е най-машабният инфраструктурен проект на Община Казанлък. С реализирането му се постигна огромен социален ефект, защото се подобри не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители, или 80 000 еквивалент жители, т.е. 100% от населението на агломерацията.

            Община Казанлък кани всички граждани желаещи да присъстват на събитието на 03.09.2015 г. от 17:00 часа на площадката на ГПСОВ-Казанлък, с. Овощник.

  Изтегли Документ
публ. на 01.09.2015 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220