ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В КВ.258 ПО ПЛАНА ГРАД КАЗАНЛЪК

ДО

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

УЛ. „ УЗАНА“ № 9

ГРАД КАЗАНЛЪК

Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „ГАРАЖ СЪС СКЛАД“

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,

            Община Казанлък на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена скица с виза за проектиране в УПИ XI-6508, кв. 258 по плана на град Казанлък с искане за строеж на „ ГАРАЖ СЪС СКЛАД“ на общата Ви граница.

            Визата подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Приложение:

  • Скица с виза за проектиране № 1181 / 08.07.2015г.

С уважение,

Арх. ИВЕЛИН НЕДЯЛКОВ

Главен архитект на Община Казанлък

 

публ. на 15.09.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220