Местни избори 2023

ПРОЕКТ “ ТИ СИ ЗНАЧИМ! ГЛАСУВАЙ!“

Общественият посредник съвместно с Екип "Правна клиника при обществения посредник" стартира проект  "Ти си значим! Гласувай!"
В рамките на проекта е отправена покана към директорите на средните училища в града да изпратят списък с имената на учениците в повереното им учебно заведение, които към 25.10.2015г. навършват 18 години.
По данни на ЕСГРАОН към датата на избори 2015 броят на лицата, регистрирани по постоянен адрес на територията на община Казанлък и придобиващи право да гласуват за първи път са 692 /по настоящ адрес са 656 / .
С персонално обръщение към гражданите от община Казанлък, които за първи път ще гласуват на предстоящите избори на 25 октомври 2015г., общественият посредник цели да разясни на младите хора мотивите, поради които е необходимо да се гласува и да активира тяхната гражданска позиция.
 
  Изтегли Документ
публ. на 29.09.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220