Длъжници

Списъци на лица с публични задължения към Община Казанлък, неплатени в сроковете за доброволно плащане.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


От Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък приканват всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Данъчно задължените лица, които фигурират в списъците изготвени на основание чл.182 от ДОПК и публикувани в интернет страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg в раздел „Местни приходи“ подраздел „ДЛЪЖНИЦИ“, следва да се явят на касите на Дирекция “МП”.

На основание чл.17, ал.1, т.2 от ДОПК и по-конкретно правото Ви да бъдете предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията Ви по ДОПК, Ви информираме, че:

В ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ, ЛИЦАТА НЕЗАПЛАТИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ЧАСТЕН СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

От 21.02.2017 г. срещу ВСИЧКИ некоректните платци ще бъдат предприети действия за принудително събиране на просрочените задължения .

Информация за размера, сроковете и начините на плащане на местните данъци и ТБО гражданите и юридическите лица могат да получат на адрес:
гр. Казанлък,
бул. "Княз Ал. Батенберг" № 4
и на телефони за връзка с Дирекция "МП": 0431 98359; 0431 98347; 0431 98350

от 08.30 часа до 17.30 часа, както и на официалния сайт на Община Казанлък - www.kazanlak.bg подраздел “Електронни услуги”


Препоръчваме Ви да изплащате своевременно задължението си.

Благодарим за лоялността и коректността Ви!

публ. на 12.10.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220