Бончо Милев (авг. 1962 – февр. 1966 г., февр. 1966 – окт. 1972 г.)

Два мандата.
Започва изработване на нов градоустройствен план – перспективен, съобразен с нарасналото население на града. Приет е кадастрален план, изработен в периода 1966-1968 г. Жилищно и промишлено строителство, строят се детски ясли, градини и училища. През 1962 г. започва дейността си НПМ „Шипка- Бузлуджа”. На 1 април 1963 г. е основан Институт по хидравлика и пневматика. През 1967 г. с нов статут е създаден Института по розата, етерично-маслените и лекарствени култури. На 8 октомври 1964 г. е открито професионално училище за кадри по текстила, по- късно се открива СПТУ по текстил, днешна ПГЛПТ. През 1966 г. се създава Клуба на дейците на културата. Отваря врати Художествената гиманзия /1968 г./, а от 1970 г. започва работа МГ „Никола Обрешков”. Взема се решение за създаване на музей „Чудомир” и през 1968 г. се провежда първият конкурс за хумористичен разказ „Чудомир”. На 7 юли 1963 г е открит стадион „Цв. Радойнов”, днешен „Севтополис”. От 1963 г. започва производството на ОРМП „Хр. Смирненски”, дн. „М + С Хидравлик”. През 1965 г. се създава ТПК „Обединение”, преструктурира се ДВТК „Д. Благоев”. През август 1969 г. е открита мелница „Република”, а също така и Заводът за строителни и пътни машини. На 12 юни 1969 г. е направена първата копка за строежа на ТЕЦ „Казанлък”. За града благотворно влияние изиграва разкриването на Сержантска школа на МВР. Не са забравени и инвалидите – през 1963 г. се създава промишленото предприятие за трудоустроени лица „Бузлуджа”.
През 1969 г. е открита експозицията на Музей на розата. На 8 май е открито новопостроеното кино „Искра”.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220