Станчо Коев (окт. 1972 – февр. 1988 г.)

Инженер.
През 1973 г. е приет новият градоустройствен план. Започва изграждане на нови квартали и комплекси: кв. „Васил Левски” и жк „Изток”. Построени са : поликлиника, нова поща, универсален магазин с 3 060 кв. м търговска площ. Строят се сгради на ДСК, Районен съд и прокуратура. На 3 юни 1973 г. е открита фабрика „Българска роза”. През 1974 г. е завършена ТЕЦ. През периода 1974-1979 г. са въведени нови водоизточници, като градът се водоснабдява от няколко зони: Зона северни кладенци, Тунджа – запад, Сахране и Габарево. На 26.01.1976 г. се прави първата копка за новата сграда на Художествената гимназия. От 1976 г. вече можем да говорим за функциониране на Етнографски комплекс „Кулата” към градския музей – за посетители са открити две от реставрираните стари къщи в квартал „Кулата”. Завършват се новата сграда на музей „Искра” и Художествената галерия /1981 г./, сградата на печатницата, учебни, здравни заведения и клубове в Черганово и Шипка. Завършен е хотел „Казанлък”, пречиствателната станция на ВТК „Димитър Благоев”, детски градини в селата Дунавци, Шейново, Черганово, Розово. През октомври 1984 г. се прави първата копка на Младежкия дом. През 1982 г. са завършени топлофикационната мрежа на ТЕЦ-а, СПТУ по промишлена естетика и училище „Тодор Юлиев”. През 1973 г се откриват Младежките домове в Казанлък и с. Овощник. 18 април 1978 г. – открита новата сграда на Завода за командна хидравлика в Шипка. На 27 май 1978 г. е подписан договорът за побратимяване на Казанлък и Толиати., а на 26 май същата година този за побратимяването ни с гр. Кремона. На 8 септември 1983 г. подписан протокол за побратимяване на Казанлък и Любин.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220