Художници

 

Антон Антонов - живопис          

Повече информация >>

 

 


 

Албена Венкова – приложно изкуство 

Повече информация >>

 

 


Ваня Запрянова – художник, приложни изкуства

Член на сдружение на майсторите на художествени

занаяти и приложни изкуства

Повече информация >>

 


Веса Вълова – живопис

Член на „Сдружение на майсторите на художествени занаяти и

приложни изкуства в Община Казанлък“

Повече информация >>

 


 

Веска Запрянова Понева - живопис

Повече информация >>

 

 


 

Дечко Николов – карикатура

Повече информация >>

 

 


 

Димитър Иванов Койчев  - скулптура, керамика и приложни изкуства

Повече информация >>

 

 


 

Евгени Чалъков - художник живопис и стенопис

Повече информация >>

 

 


 

Иван Гайдаров - живопис, дизайн

Повече информация >>

 

  

Катя Христова - живопис

Повече информация >>

 

 


 

Лиляна Петрова-живопис

Повече информация >>

 

 


 

Мария Игнатова - член на Творческия Съюз на Професионалните Художници на Русия

Повече информация >>

 

 


 
Наталия Димова-Член на Дружеството на варненските и казанлъшките
 
художници.
 
 
 

 

Николай Славов Фитков - малка пластика - абстрактни и реалистични фигури

Повече информация >>

 

 


 

Продан Проданов – скулптура 

Повече информация >>

 

 


 

Ренина Делчева Лекова – Член на сдружение на майсторите на художествени занаяти и приложни изкуства

Повече информация >>

 

 


 

Росен Дончев – живопис, пластични изкуства, майстор иконописец

Повече информация >>

 

 


Румен Станчев Рачев

Повече информация >>

 

 


 

Стефан Карагьозов – живопис        

Повече информация >>                     

 

 


Танчо Салабашев- живопис

Повече информация >>   

 

 

 


 

Христина Михайлова Кирчева - графика

Повече информация >>   

 

 


 

Христина Христова – живопис, дизайн

Повече информация >>   

 

 


 

Христо Генев

Повече информация >> 

 

 


 

Хюсеин Мехмед Окан – живопис, скулптура

Повече информация >> 

 

 


 

Цеца Виткова Цекова – живопис, дизайн

Повече информация >> 

 

 

публ. на 15.12.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220