Местни избори 2023

,,Майки срещу дрогата“ 2015 г.

Община Казанлък, Младежки общински съвет – Казанлък и Сдружение ,,Майки срещу дрогата“ организираха среща-семинар на 07.12.2015 г. в Младежки дом гр. Казанлък. Темата е наркотиците и употребата им от ученици и подрастващи. На срещата беше представена най-систематизираната в страната информация за видовете дизайнерска дрога, достъпни у нас, за начините на тяхната реклама, за влиянието, което оказват върху организма. Презентация  представи д-р Иван Добринов, завеждащ Отделението за зависимости в Психиатричната болница в гр. Раднево. Темата за ,,Ролята на семейството и ефектът от сдружаването на родители и съмишленици“ представи Веселина Божилова, автор на три книги за наркотиците и председател на сдружението, и  Елка Паникян- съосновател и заместник- председател. Бе представен кратък филм за историята на сдружението и бяха предоставени и информационни материали, създадени по презентацията на д-р Добринов.

Събитието протече в две части: първата част  стартира в 14.00 ч. на 07.12.2015 г. и бе подходяща за родители, директори, учители, педагогически съветници и всички, които имат отношение към превенция на зависимости сред учениците. Втората част на срещата стартира от 15.30 ч. и бе насочена към ученици горен курс.

публ. на 07.01.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220