Местни избори 2023

Срокове за плащане на местните данъци и такси през 2021 г.

Община Казанлък уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Казанлък:

Патентен данък – четири равни вноски
Първа вноска – 31 януари
Втора вноска – 30 април
Трета вноска – 31 юли
Четвърта вноска – 31 октомври
Лицата предплатили в първия срок ползват 5 % отстъпка.

Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци – на две равни вноски
Първа вноска – 30 юни
Втора вноска – 31 октомври
Лицата предплатили до 30.04. ползват 5 % отстъпка.

Данък върху превозно средство – две равни вноски
Първа вноска – 30 юни
Втора вноска – 31 октомври
Лицата предплатили до 30.04.ползват 5 % отстъпка.

Туристически данък
До 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките

Такса куче

До 31 март  или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

 

 

 

 

публ. на 22.02.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220