ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на гр. Казанлък има 11 обединени детски заведения (ОДЗ) и 3 целодневни детски градини (ЦДГ), от които една държавна.

Детска  градина

Адрес

 

1.

ДГ № 1 „Здравец“ и филиали в с. Енина и с. Долно Изворово

гр. Казанлък , ул. „Петьо Ганин“ № 1

 

2.

ДГ № 2 „Снежанка” и филиали в с. Ясеново и с. Шейново

гр. Казанлък, ул. „Ален  мак” № 8

 

3.

ДГ № 3 „Теменуга“ и филиал в с. Овощник

гр. Казанлък, ул. „Ст. Обрешков” № 8

 

4.

ДГ № 6 „Еделвайс” и филиал в гр. Крън

гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител”№ 23

 

5.

ДГ № 7 „Буратино“ и филиал в с. Горно Черковище

гр. Казанлък, бул. „Розова долина”№ 100

 

6.

ДГ № 8 „Юрий Гагарин” и филиал в с. Розово

гр. Казанлък, ул. „Тракия” № 13

 

7.

ДГ № 9 „Слънчице” и филиали в с. Черганово и с. Копринка

гр. Казанлък, ул. „Гладстон” № 21

 

8.

ДГ № 11 „Слънце“ и филиал в с. Кънчево

гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ № 41

 

9.

ДГ № 13 „Мечо Пух“ и филиал в с. Хаджидимитрово

гр. Казанлък, ул. „Старозагорска” № 6

 

10.

ДГ № 15 „Звънче“  и филиал в ж.к. „Изток“

гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител” № 10

 

11.

ДГ№ 16 „Роза“ и филиал в гр. Шипка

гр. Казанлък, ул. „Есперанто” № 4

 

12.

ДГ № 17 „Славейче“ и филиал в с. Ръжена

гр. Казанлък, ул. „Юнашка” № 22

 

13.

ДГ № 18 „Пчелица“ и филиал в с. Бузовград

гр. Казанлък, кв. „Васил Левски”

 

14.

ДГ „Детелина” (към Министерство на отбраната)

гр. Казанлък, инж. „Феликс Вожели” №1а, поделение 22180

 
 
 

В гр. Казанлък има 4 дневни детски ясли и Общинско предприятие "Кухня-майка, в т. ч. дейност "Детска млечна кухня", което обслужва всички ДДЯ и ДГ на територията на общината:

ДЕТСКИ ЯСЛИ

АДРЕС

1.

Дневна детска ясла № 4 „Пролет”

гр. Казанлък, ул. „Янтра ” № 1

2.

Дневна детска ясла № 5 „Детелина”

гр. Казанлък,ул. „Тракия ” № 15

3.

Дневна детска ясла № 6 „Надежда”

гр. Казанлък, кв. „Васил Левски” до блок № 7

4.

Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски”

гр. Казанлък, ул. „Макариополска” № 40

5.

Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност "Детска млечна кухня"

гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” № 30

 

УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

На територията на община Казанлък има 27 училища, от които 16 са в гр. Казанлък и 11 в останалите населени места.

В гр. Казанлък има 18 основни училища, 1 национална гимназия, 1 средно общообразователно училище, 4 държавни професионални гимназии, 2 профилирани общински гимназии, 1 общинска гимназия.

Общински училища

Адрес

1.

ПГ „Акад. Петко Стайнов"

гр. Казанлък, кв. „Васил Левски"

2.

ППМГ „Никола Обрешков”

гр. Казанлък, ул. „Орешака" № 2

3.

ПХГ „Св.св. Кирил и Методий"

гр. Казанлък, ул. „Св.св. Кирил и Методий"

4.

СУ „Екзарх Антим І"

гр. Казанлък, ул. „Климент” № 2

5.

ОУ „Кулата"

гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари" № 3

6.

ОУ „Георги Кирков"

гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 16

7.

ОУ „Св. Паисий Хилендарски"

гр. Казанлък, ул. „Проф.  Петко Стайнов" №27 а

8.

ОУ „Мати Болгария"

гр. Казанлък, ул. „Св. св. Кирил и Методий" № 1

9.

ОУ „Чудомир"

гр. Казанлък, ул. „Старозагорска" № 26

10.

ОУ „Никола Й. Вапцаров"

гр. Казанлък, кв. „Васил Левски”

11.

ОУ „Антон Страшимиров"

гр. Казанлък, ул. „Овощник" № 39

12.

ОУ „Васил Левски"

с. Бузовград, ул. „Г. С. Раковски” № 2

13.

ОУ „Св. Климент Охридски”

с. Горно Черковище, ул. „Христо Ботев" № 11

14.

ОУ „Христо Ботев"

с. Енина, ул. „Георги Маджаров"№ 20

15.

ОУ „Кирил и Методий"

с. Копринка, ул. „Плиска" № 36

16.

ОУ „Св. Климент Охридски"

гр. Крън, ул. „Осми март" № 2

17.

ОУ „Д-р Петър Берон"

с. Овощник, ул. „Розова долина" № 49

18.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

с. Ръжена, ул. „9-ти май" № 6

19.

ОУ „Св. Паисий Хилендарски"

с. Хаджидимитрово, ул. „Арда" № 2

20.

ОУ „Д-р Петър Берон"

с. Шейново, ул. „Опълченска" № 29

21.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

гр. Шипка, ул. „Комсомолска" № 2

22.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

с. Кънчево, ул. „9-ти септември” № 1

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обхваща 3 професионални гимназии разположени в град Казанлък и 1 национално училище:

 

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

АДРЕС

1.

ПГ „Иван Хаджиенов”

гр. Казанлък, ул. „Цар Борис І" № 2

2.

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт

гр. Казанлък, ул. „Хемус" № 5

3.

ПГ по лека промишленост и туризъм

гр. Казанлък, ул. „Кайнарджа” № 33

4.

НУПИД „Акад. Дечко Узунов”

гр. Казанлък, ул. „Радецки” № 8

 

 

публ. на 08.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220