Местни избори 2023

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В КВ.180 ПО ПЛАНА ГРАД КАЗАНЛЪК

ДО КРАСИМИРА ДРАГАНОВА КОСТАДИНОВА

УЛ. “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” №26а

ГР. КАЗАНЛЪК                                                                                               

Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „жилищна сграда и гараж“

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,

 

            Община Казанлък на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена скица с виза за проектиране в УПИ -6120, кв. 180 по плана на гр. Казанлък  с искане за строеж на „ЖИЛИЩНА СГРАДА“  на общата Ви граница на вашия  УПИ II-6122.

            Визата подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Приложение:

  1. Скица с виза за проектиране 1178/ 29.07.2014г. презаверена на 15.01.2016г.

 

 

С уважение, /П/

 

АРХ. ГЕОРГИ СТОЕВ

Главен архитект на Община Казанлък

  Изтегли Документ
публ. на 10.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220