МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Община Казанлък провежда последователна и целенасочена политика на подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие и подпомага реализацията на идеите, проектите и инициативите на младите хора, чрез финансов инструмент, приложение на Общински бюджет- т.н. ,,Младежки календар“ в размер на 30 000 лв. годишно.

Младежки дом, гр. Казанлък

/ул. „Капрони“ 1И/

През 2014 г. по проект ,,Красива България“ бе изцяло обновена сградата на Младежки дом, гр. Казанлък. Младите хора от общината вече припознават Младежки дом като свое любимо място, където Младежки общински съвет, младежки и НПО организации се събират да работят и обсъждат  различни идеи и провеждат своите инициативи и кампании.

Сградата на Младежки дом се използва от Младежки общински съвет за провеждане на ежеседмичните си заседания, на които се обсъждат идеи за проекти и инициативи и тяхната възможност за реализация.

Младежки организации от община Казанлък използват помещения в сградата за провеждане на презентации, обучения, заседания и др. Две от помещенията са отдадени под наем на спортни клубове за ежеседмични тренировки. В една от залите се помещава Младежки медиатор, назначен по програма „Активиране на неактивните лица“, който има важната задача да идентифицира и мотивира млади хора и да ги насочва към Дирекция „Бюро по труда“.

Най-голямата зала в Младежки дом (т. нар. Многофункционална зала) е пригодена за събития с капацитет 120 седящи места (и 50 правостоящи) и е активно използвана от организации, клубове, частни лица, които я наемат под наем.

Дворът на Младежки дом активно се използва от младежките структури за сбирки и провеждане на съвместни инициативи с учениците от училищата.

На територията на общината действат 9 младежки сдружения и неправителствени организации:

 

  1. Младежки Общински Съвет

e-mail: mos-kazanlak@abv.bg

Адрес: гр.Казанлък, Община Казанлък, бул. „Розова долина“6;

Тел: 0898752303

Младежки общински съвет (МОС) представлява неформална структура от младите хора от община Казанлък, функционираща към общинска администрация. Основната задача на този орган е да се повиши чуваемостта за проблемите и нуждите на младежите и да се намерят конкретни решения на наболели проблеми.

В изпълнение на Закона за младежта, в началото на всяка календарна година, Общински съвет - Казанлък разглежда и приема Годишна общинска програма за младежта. Приоритетите в програмата са в унисон с приоритетите, залегнали в Националната стратегия за младежта.

 

  1. Национална организация на скаутите в България- Регион Казанлък

Дейности: Походи, лагери, други мероприятия свързани с околната среда, сформиране на свой патрул, обучения

тел: 0896427250

www.scout.bg

 

  1. СНЦ ,,Зелена светлина в България”

Сдружение с нестопанска цел,,Зелена светлина в България” е основано през 2009г. От група младежи от гр.Казанлък. Организацията работи и има интереси в областите на младежки дейности и политики на местно, национално и европейско ниво.Има участия в няколко международни проекта, няколко собствени инициативи на местно ниво, както и добри международни контакти.

Адрес:гр.Казанлък, ул.Тракия 5, етаж 4, ап.83

Тел/факс :0431/83610, мобилен 0896060648

E-mail: green.light.in.bulgaria@abv.bg

Website www.greenlight-bg.com

 

  1. Младежки център за развитие –Взаимопомощ

Младежка организация по закона за младежта е СНЦ ,,Младежки център за развитие-Взаимопомощ” - национална неправителствена младежка структура. Регистрирана в националната информациона система за младежта. Сдружението има двустепенна структура - национална и клубна. Предметът на дейност на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" от 2009 година е основно в насока европейско доброволчество чрез акредитация за ЕДС от Европейската Комисия (2012-BG-28). Организацията е член и на Национален Младежки Форум-България, най-голямото младежко обединение в страната, член на Европейски младежки форум.

Адрес: гр.Казанлък, ул.Искра 22

телефон: 0899307090

www.ydcma.org

e-mail: info@ydcma.org

 

  1. Фондация Дон Боско България- клон Казанлък

Фондация „Дон Боско България” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност в гр. Стара Загора и в гр. Казанлък. Подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни.

Сътрудничество с други организации, имащи подобни приоритети. Срещи, разговори, беседи, семинари, обучения, екскурзии, лагери, спорт, благотворителност.

Адрес; гр.Казанлък, ул. Пейо Яворов  13

Телефон 0431/ 62115

e-mail: sdbkaz@mail.orbitel.bg

GSM: +359886828089 +359886828089

www.fondaciadonboskobg.org

 

  1. Юнайтед авангард артист

Области на дейност: Фотография, театър, кино, авангардни проекти

Адрес: гр.Казанлък, ул.Г. Бенковски 11, НЧ ,,Възродена Искра”

Телефон: 0896737933

www.unitedavangardartist.dir.bg

email: unitedavangardartist@abv.bg   

 

  1. Български младежки червен кръст

Дейност: кампании за набиране на средства, информационни кампании, младежка дейност

Адрес: гр.Казанлък, ул.Л.Кабакчиев 6

Тел: 0887843239

e-mail: rockhero13@abv.bg

 

8.      СНЦ ,,Клуб за спорт и приключения ,,Свободен елемент“ -сфера на дейност: околна среда, физическо възпитание и спорт, образование

Адрес: гр.Казанлък, ул. Еделвайс № 6

Телефон: 0988878650

e-mail: free.element.club@gmail.com

 

  1. СНЦ ,,М.И.В.“- Мотивация, инициативност, вдъхновение

Сфера на дейност- младежки дейности, околна среда, образование, подпомагане на хора с увреждания, култура

Тел: 0892 050 697

e-mail: m.i.v.kazanlak@abv.bg

 

През годините се реализират различни по обем и съдържание младежки инициативи и проекти с участието на млади хора от община Казанлък. Част от тях се надграждат всяка година и се превръщат в ежегодни традиционни дейности, организирани от млади хора за млади хора. Реализираните инициативи, кампании и проекти са в областите социални дейности, еко инициативи, чествания на различни световни дни, развлекателни прояви.

Младежки общински съвет с подкрепата на Община Казанлък проведоха спортни събития по повод

Европейската седмица на физическата активност и спорта MOVE WEEK.

 

Едни от най-успешните социални инициативи са благотворителни ежегодни, на които МОС помагат на деца в нужда, чрез провеждане на концерти, продажба на мартеници и картички. През 2015 г. Младежки общински съвет спечели награда за „Подкрепа и принос на децата на Казанлък“ за проведените социални инициативи в конкурс организиран от СНЦ „Бъдеще за децата“.

Едни от най-значимите еко инициативи се провеждат от МОС и СНЦ „МЦР Взаимопомощ“. Младежки общински съвет ежегодно се включва в националната кампания „Да изчистим България за един ден“ и общинските кампании за залесяване.

СНЦ „МЦР Взаимопомощ“ ежегодно, с финансовата подкрепа на Община Казанлък, провежда инициатива „Еко фестивал“, на която се събират над 1000 души от България и чужбина. По време на провеждане на инициативата се почистват бреговете на язовир „Копринка“, а от две години насам и територии от гр. Казанлък, изработват се табели тип „Пазете природата чиста“, поставят се къщички за птици, организират се вечерни концерти на казанлъшки музикални групи.

По отношение на отбелязването на различни Световни и национални дни и празници, като Световен ден за борба със СПИН, за борба с тютюнопушенето, с наркоманиите, Ден на народните будители и др., младежките структури, организират и провеждат, със съдействието на Община Казанлък, кампании, инициативи и хепънинги.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220