ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортна инфраструктура

Транспортната обслуженост на община Казанлък в регионален, национален и международен план се обезпечава от главните транспортни направления на пътната и железопътната инфраструктура, преминаващи през територията й.

Пътна мрежа

Първокласните пътища І-5(Русе – В. Търново – Казанлък – Ст. Загора – Хасково – Кърджали – ГКПП Маказа) и І-6(ГКПП Гюешево – Кюстендил – София – Карлово – Казанлък – Сливен – Бургас), с ориентация съответно север-юг и изток-запад, представляват главни транспортни артерии на републиканската пътна мрежа. Те обезпечават транспортната свързаност на общината, както в национален, така и в международен план. Участъците от първокласните пътища, с обща дължина в рамките на общината 49.8 км, се намират в добро експлоатационно състояние.

Второкласния път ІІ-56 (Шипка – Павел баня – Раковски – п.в.“Пловдив изток” – Асеновград свързва първокласните пътища І-5 и І-6 и представлява директна транспортна връзка между община Казанлък и областен център Пловдив. Дължината на участъка намиращ се на територията на общината е 9.8 км. Експлоатационното му състояние е лошо, като на места асфалтовата настилка е частично/напълно разрушена или няма такава.

Общата дължина на републиканските пътища в община Казанлък е 90.6 км. Средната гъстота на РПМ на територията на общината е 14.3 км/100км2, като тя е малко по-ниска от средната за област Стара Загора (17.3 км/100км2) и тази за страната (17.8 км/100км2).

 

Общинска пътна мрежа

Общинските пътища съдействат за извършването на основните обслужващи функции в рамките на общината. Те осигуряват прекия транспортен достъп до всички населени места в общината, които са извън обхвата на републиканската пътна мрежа.

Общата дължина на уличната мрежа в населените места на общината е 411 км. Дължината на уличната мрежа в гр.Казанлък е 94 км. Уличната мрежа в съставните селища е в средно и лошо състояние. Има улици без асфалтова настилка и без тротоари.

ЖП инфраструктура

През община Казанлък преминава трета главна железопътна линия (София – Карлово – Варна/Бургас). Участъкът от линията на територията на общината е с дължина 27 км и се обслужва от три гари и две спирки. Гарите Тулово и Дъбово, намиращи се в съседната община Мъглиж, предоставят връзки с четвърта главна жп линия (Русе – Ст. Загора – Кърджали – Подкова), което осигурява добра железопътна свързаност на община Казанлък във всички посоки.

Въздушен транспорт

Летище "Стара Загора" ЕООД е на разстояние 33 км от град Казанлък. Това е най-близкото летище до общината, но извършва само чартърни полети. Международното летище "Пловдив" АД се намира на 140 км от град Казанлък. 2

Летище “Овощник”, което е на 2 км югоизточно от град Казанлък, е единственото летище намиращо се на територията на общината. Летището, което е собственост на частен предприемач “Кълвача газ” АД, не извършва транспортни услуги. Базата предоставя възможност за свободното време на хора, любители на силните и екстремни усещания, чието хоби са летенето и парашутизмът. На летище “Овощник” се извършват спортни полети за скокове на парашутисти, практикува се безмоторно летене, парапланеризъм и делтапланеризъм. Предоставя се възможност за разглеждане забележителностите на град Казанлък от въздуха, като полета включва излитане от летище “Овощник”, кръжене над града, след което се отправя към връх Шипка, където има възможност да се наблюдават обектите на Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”.

На връх Столетов има действаща хеликоптерна площадка.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220