ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За производството на алтернативна електрическа енергия се използват главно водна, вятърна и слънчева енергия.

Традиционно, водната енергия е усвоена най-рано, като ВЕЦ “Енина” с мощност 1.02 MW е изградена на водите на река Енинска,. В подножието на язовир “Копринка” е построена ВЕЦ “Копринка” с мощност 7 MW , която ползва денивелацията на водите му.

ВЕЦ „Копринка“ е подязовирна водно-електрическа централа под чашата на яз. Копринка. Разполага с една турбина тип Каплан с мощност 7 МВ. Максималното водно количество на централата е 25 m3/s, а средногодишното производство на електричество се равнява на 12,7 МВч.

Хидровъзел „Копринка“ включва язовир „Копринка“ с едноименната подязовирна водна централа, ВЕЦ „Стара Загора“, напоителни канали, главен деривационен канал с дължина 26 км, захранван допълнително от осем водохващания, изравнителен басейн под ВЕЦ „Копринка“ и горен изравнител на ВЕЦ „Стара Загора“.

Основните мощности на ВЕИ в общината са от вятърна енергия. ВтЕЦ "Ветроком", с мощност 50 MW е изградена през 2010 г., а ВтЕЦ "Контакт консул", с мощност 22.5 MW е изградена през 2012 г. Мощността на двете централи на вятърна енергия, изградени в село Енина, представлява 90 % от общо инсталираните мощности на ВЕИ в общината.

Централи на слънчева енергия са изградени предимно през 2012 г. от „Би Си Ай холдинг Ад“. Фотоволтаична централа има в землищата на казанлъшките села с. Черганово, с. Г. Дряново,.с. Ясеново.

„Руно-Казанлък” EАД има изграден фотоволтаичен парк на територията на фирмата с инсталирана максимална мощност от 170 KWp, който е в експлоатация от пролетта на 2009 г.

В община Казанлък се усвоява и енергията на топлата минерална вода. В района на с. Овощник има находище на топла минерална вода с действащи 5 геотермални сондажа.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220