ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

По данни на „Сити Газ” до към края на 2015 г., на територията на община Казанлък, са изградени над 41 км разпределителни газопроводи с над 700 отклонения за захранване на промишлени, обществено-административни и битови потребители. С така изградената мрежа и отклонения се дава възможност за захранване с газ на цялата промишлена зона и обществено-административните обекти в общината.

Pазпределителни газопроводи са изградени през землищата на с. Ръжена, с. Черганово, с. Овощник, гр. Казанлък, с. Бузовград, гр. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, с. Дунавци, с. Ясеново и с. Голямо Дряново. На по-следващ етап се предвижда и газифициране на градовете Крън, Шипка и село Енина.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220