ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

По данни на „Ситигаз Бългирия” ЕАД към средата на 2020 г., на територията на община Казанлък, са изградени над 41 км разпределителни газопроводи с над 700 отклонения за захранване на промишлени, обществено-административни и битови потребители. С така изградената мрежа и отклонения се дава възможност за захранване с газ на цялата промишлена зона и обществено-административните обекти в общината. Разпределителни газопроводи са изградени през землищата на повечето селища в общината. Процедурата за присъединяване на нови индустриални обекти е опростена и бърза, с цел да бъдат подпомогнати нови бизнес инициативи.

Към газопроводната мрежа са присъединени 600 нови битови абоната, 54 обществено-административни и търговски обекти и 5 промишлени абоната.

Планираните инвестиционни дейности до 2027 г. са насочени към разширяване на газопроводната мрежа и включване на нови битови и промишлени абонати от гр. Казанлък, с. Енина, гр. Крън, с. Голямо Дряново, с. Ръжена, с. Розово, с. Овощник, с. Черганово.

С увеличаване на битовите и промишлени абонати ще се подобри чистотата на въздуха и ще се намалят фините прахови частици.

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220