ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Община Казанлък има добре развита телекомуникационна инфраструктура и достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа, чиято цифровизация е напълно завършена. Включена е в изградената оптична система в България, която осигурява отлични възможности за комуникация, отговаряща на международните стандарти. 

На територията на общината има няколко доставчици на телевизия и интернет като Булсатком, Виваком, Теленор и М-тел.

Степента на покритие на общината от мрежата на мобилните оператори МОБИЛТЕЛ,  ТЕЛЕНОР и ВИВАКОМ е пълна; предлага се и безжичен интернет достъп. 

Общинският център  за  рециклиране  представлява  открита  площадка,  като  в  центъра  и  е разположена зоната за складиране, а по периферията е обособена зоната за разтоварване. Зоната за разтоварване е повдигната на височина H=1.80 m от складовата зона, осигурен е лесен  достъп  и  разтоварни  площадки  за  леки  автомобили.  В  складовата  зона  са разположени  различни  контейнери  за  разделно  събиране  на  различни  видове  отпадъци.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220