Бончо Сарафов (22 ян. 1991 – 30 септ. 1995 г.)

Избран от листата на СДС, инженер.
С решение на Общински съвет Казанлък е приета нова структура на общинската администрация. Период на тежка икономическа и финансова криза, липса на средства за много дейности, нередовно иплащане на заплати, помощи и обезщетения. Основни насоки в дейността са: земеразделянето, приватизацията, изграждане на нови обекти. Продължава строителството на нови съоръжения за водоснабдяването на града, особено в район „Северни кладенци”, което позволява на Казанлък да излезе от режим на ползване на питейна вода. Решава се водоснабдяването на няколко села в Общината: Копринка, Средногорово, Горно Черковище. Продължава работата по изграждане на колектора за отпадни води, който поради липсата на средства се извършва с бавни темпове. През 1992 г. в рамките на общинската администрация е създаден за първи път отдел „Екология”. Създава се общинската фондация „Чудомир” /10 март 1994 г./.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220