Банкови сметки на местни данъци и такси

Oбслужващата банка на община Казанлък и актуална банкова сметка за внасяне на местни данъци и такси е както следва :

 

Общинска банка  АД Клон Пловдив

Офис Казанлък

Ул.”Орешака” № 1

BICSOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344 за вноски за местни данъци и такси

 

Код на вид плащане:  

44 14 00 – патентен /окончателен/ данък;

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти;

44 22 00 – данък върху наследството;

44 23 00 – данък върху превозните средства;

44 24 00 – такса битови отпадъци;

44 25 00 – данък при придобиване на имущество;

44 28 00 – туристически данък;

44 34 00 – други данъци;

44 65 00 – глоби, лихви,  имуществени санкции;

44 80 01 – такса за технически услуги;

44 80 07 – такса административни услуги.

                                  

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220