Иван Гороломов (12 ноем. 1995 – 4 ноем. 1999 г.)

Избран от листата на БСП и коалиция, инженер.
Общината е сред учредителите на Национално сдружение на общините в Република България. През мандата са завършени редица обекти в строителството и инфраструктурата. Завършен е довеждащия колектор за отпадни води на Казанлък, реконстуирани са праговете по Стара река, допълнително са снабдени с питейна вода са селата: Крън, Средногорово, Долно Изворово, Горно Черковище. По програма на Общински съвет са приватизирани редица общински фирми: „Хляб и хлебни изделия”, „Инфра – Севтополис”, „Казанлък” АД, „Стоки за бита”, „Хигиенно – битови услуги”, „Казанлъшка Искра”. Реализирани са продажби на обекти чрез търгове. Общината се стреми да осъществява социалната си политика, но безработицата се увеличава, нараства бюджетния дефицит. На 30 март 1997 г. е учредена Фондация „Българска роза”. На 28 май 1997 г. се учредява „Алианс Франсез Казанлък – Сент Ерблен”. На 24 януари е открит Клуб на пенсионера в Розово. На 15 септември 1997 г. е открита новата сграда на основното училище в с. Розово. На 8 ноември 1997 г. е открита новата сграда на читалище „Зора” в с. Голямо Дряново.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220