Начини на плащане на местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви за начините на плащане на данъци и такси, дължими по реда на ЗМДТ към Община Казанлък, са както следва:

 

Плащания в брой, както и чрез ПОС терминално устройство за местни данъци и такси се приемат в касите на партерен етаж и в касата на етаж 5 стая 10, на адрес:

гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4

Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти – VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro, като при плащането чрез ПОС терминал не се удържат такси от лицето.

Касите на Дирекция „Местни приходи” работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа, без прекъсване.

На касите в изнесените работни места по кметства на населените места от Община Казанлък.

Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи” ЕАД РУ „ЮИР”. Електронно плащане чрез интернет може да се ползват услугите на EasyPay и Epay.

 

За безкасови /банкови/ плащания банковата сметка е:

Титуляр ОБЩИНА Казанлък

Общинска банка АД Клон Пловдив

ФЦ Казанлък

Ул.”Орешака” № 1

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

 

Код за вид плащане:
44 14 00 – патентен / окончателен/ данък

44 14 00 – данък върху таксиметров превоз на пътници

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти

44 22 00 – данък върху наследството

44 23 00 – данък върху превозните средства

44 24 00 – такса битови отпадъци

44 25 00 – данък при придобиване на имущество

44 28 00 – туристически данък

44 34 00 – други данъци

44 65 00 – глоби, лихви,  имуществени санкции

44 80 01 – такса за технически услуги

44 80 07 – такса административни услуги

 

Всеки вид данък или такса се превежда с отделно платежно нареждане (вносна бележка) по съответния код плащане.

Лихвите се превеждат по вида плащане на главница върху, която са начислени.

При плащане по банков път задължително посочвайте партидата, за която плащате.

 

 

публ. на 20.09.2017 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220