Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил 


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобижане на имущества


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък


ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка


ИСКАНЕ за издаване на документи 


ИСКАНЕ заприхващане или възстановяване


 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220