Център за подкрепа на личностно развитие

Общински детски комплекс „Свeти Иван Рилски” гр. Казанлък  е център за подкрепа на личностно развитие, в  който  се  организират  дейности, свързани с развитието на интересите, способностите,   потребностите и компетентностите  на  децата  и  учениците  в  областта  на  науката, изкуствата  и  спорта.

ОДК изпълнява държавна политика за обхващане на децата и младежите  през свободното им време, като провежда образователна, възпитателна и  културна дейност.  Той е център за неформално общуване на деца с общи интереси, за  стимулиране на творческия им потенциал, за  насърчаване на  детската индивидуалност към самоизява.

ОДК предоставя подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Казанлък, осигурявайки подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и за израстването им в самостоятелни, уверени и способни личности;

Линк   към сайта -   http://odk-kazanlak.com/

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220